Annons

Att hålla avstånd är att visa omtanke

Väla följer utvecklingen kring spridningen av covid-19noga med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att skapa så bra förutsättningar för vår verksamhet. Det åligger samtidigt ett stort ansvar för varje individ att följa riktlinjerna och anpassa besöket om det är mycket folk. Vi måste hjälpas åt att hålla avstånd. Vi tror att endast med gemensamma insatser kommer detta att fungera så bra som möjligt och vi är tacksamma över ditt engagemang att hjälpa oss bli bättre.

Vi håller Väla öppet för att vi är en allmän plats med samhällsviktiga funktioner och därmed tillhandahåller service till våra kunder. Förhållningen är att undvika trängsel. Tvätta händerna och använd handsprit, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom på sjukdom. Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen går ner och att vi förhoppningsvis kan återgå till en normal situation. 

Informationsskyltarna i entréerna visar besöksläget på Väla med lågt i grönt, medel i gult och högt i rött. Vi har handsprit i entréerna och på toaletterna. Vi erbjuder gratis munskydd till våra besökare, finns att hämta i Väla Infocenter. Andra åtgärder är att vi har utökat avståndet mellan sittplatserna på restaurangerna. Vi har stärkt upp städrutinerna på hela centrat, kontinuerlig desinficering av ytor som används av många personer. Vi har också en fortlöpande dialog med våra hyresgäster avseende hur vi tillsammans kan minska riskerna. Vi påminner ständigt våra besökare om att hålla avstånd till medmänniskorna. I övrigt följer vi myndigheternas råd (Folkhälsomyndigheten).  

Covid-19 certifiering 

Vår viktigaste prioritering är att tillse våra besökares och vår personals säkerhet. Välas systematiska arbete har resulterat i en certifiering från SAFE Shoppingcenters, som säger att Välas insats är en av världens mest genomarbetade. Utmärkelsen är ett bevis på att vårt proaktiva arbete är väl utfört och genomtänkt. Vi arbetar systematiskt och löpande med att uppdatera våra rutiner för att minska smittspridningen.  

COVID-Certifiering innebär att: 

  • Följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

  • Följer World Health Organization (WHO) rekommendationer 

  • Standarder som framtagits inom shopping center industrin för en COVID-19 säker handelsplats 

  • Tydlig information till hyresgäster om deras roll och ansvar 

  • Har utökade hygienkontroller 

  • Löpande informerar besökare om de åtgärder som vidtagits 

  • Har extrainsatt ronderande bevakningspersonal som ska säkerställa att trängsel inte uppkommer 
    Rapporten är utförd av Safe Asset Group 

Centrumledningen på Väla har en grupp som aktivt arbetar med en plan för vårt strategiska arbete. Syftet är att hela tiden kunna agera så förnuftigt och rationellt som möjligt. Vi har även säkerställt att våra prioriterade leverantörer har handlingsplan för att minska smittspridning och kontinuitetsplaner för att säkerställa leverans. För det fall att myndigheter eller smittskyddsläkare beslutar om åtgärder som berör våra fastigheter så kommer vi naturligtvis att följa dessa. Vi uppmanar också våra samarbetspartners och hyresgäster att följa utvecklingen och agera efter myndigheternas råd. 

Som påpekas från myndigheterna bör var och en också ta ett eget ansvar och vara noggrann med handhygienen. Det gäller anställda hos våra hyresgäster och det gäller våra besökare. 

Här ser du besöksläget på Väla så du kan planera ditt besök.