Annons

Att hålla avstånd är att visa omtanke

Väla följer myndigheternas riktlinjer. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika platser där det förkommer trängsel. Beslutet gäller till och med den 13 december, men kan förlängas.

Situationen kräver att vi hjälps åt och respekterar utfärdade rekommendationer. Vi kommer att hålla Väla öppet enligt våra ordinarie öppettider och därmed bibehålla vår höga tillgänglighet och servicegrad.

Vi håller Väla öppet för att vi är en allmän plats med samhällsviktiga funktioner och därmed tillhandahåller service till våra kunder. Förhållningen är fortfarande att undvika trängsel. Tvätta händerna, hosta o nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen går ner och att vi förhoppningsvis kan återgå till en normal situation.

Informationsskyltarna i entréerna visar besöksläget på Väla med låg i grönt, medel i gult och hög i rött. Andra åtgärder är att vi har utökat avståndet mellan sittplatserna på restaurangerna. Vi har stärkt upp städrutinerna på hela centrat, kontinuerlig desinficering av ytor som används av många personer. Vi har också en fortlöpande dialog med våra hyresgäster avseende hur vi tillsammans kan minska riskerna. Vi påminner ständigt våra besökare om att hålla avstånd till medmänniskorna. I övrigt följer vi myndigheternas råd (Folkhälsomyndigheten). Centrumledningen på Väla har en grupp som aktivt arbetar med en plan för vårt arbete. Syftet är att hela tiden kunna agera så förnuftigt och rationellt som möjligt. Vi har även säkerställt att våra prioriterade leverantörer har handlingsplan för att minska smittspridning och kontinuitetsplaner för att säkerställa leverans.