Så tar Väla ansvar i samhället

CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om att företag är en del av samhället och därför ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Väla arbetar gediget, passionerat och engagerat med CSR och arbetet genomsyrar hela organisationen. "Det måste tillföras resurser i form av arbetstid. Ingen kan trolla med knäna. Ska det bli bra så måste man göra det på riktigt" säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Välas centrumledning.

"Ett exempel är CentrumAkademin Väla, ett nytt koncept där vi har tillsatt en projektledare på heltid för att fokusera på att skapa möjligheter till arbete genom validerad praktik" berättar Ulrika Nordström, marknadschef.

Ett annat exempel är den långa och medvetna satsningen på miljöarbete där Väla har en nollvision när det gäller miljöpåverkan. Välas energisparprogram följs kontinuerligt upp och energiförbrukningen har de senaste 5 åren minskat med nästan 40 procent. Utöver nollvisionen arbetar Väla bland annat med avfallsplaner, tillgänglighetsanpassning i centrat och erbjuder butikerna möjlighet att nyttja av Väla godkända leverantörer som genomgått en omfattande leverantörsgranskning inom bland annat social hållbarhet.

Hållbarhet är idag en självklar del av Välas verksamhet och en förutsättning för Välas framgång genom att använda resurser på ett mer effektivt sätt och på så sätt begränsa klimatpåverkan. "Alla kan inte göra allt men alla har ett ansvar" avslutar Ulrika.

Så gör solen nytta på Väla

Det är solen som kyler Väla. På taket till svenskarnas favoritcentrum finns en av landets största solcellsanläggningar. Tekniken gör ditt besök behagligt samtidigt som den bidrar till att sänka energiförbrukningen rejält.

På Välas tak finns har vi med hjälp av helikopter lyft upp 232 pallar med solcellsutrustning. Den väger 100 ton och täcker 11 000 kvadratmeter och åstadkommer en hållbar nedkylning motsvarande 20 000 kylskåp! Vi vill vara en förebild när det gäller energieffektivisering. All el som används på Väla kommer från solcellsanläggningen eller från vind- eller vattenkraft. Fjärrvärmen är miljömärkt. De senaste åren har vi sänkt vår energiförbrukning med 25 procent och vi kämpar hela tiden för varje procent. När man är stor och stark är det extra viktigt att ta ansvar, så känner vi.

Miljöarbetet är en del av vårt CSR-arbete. CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om att företagen är en del av samhället, och kan göra mer än att bara fokusera på uppenbart affärsmässiga mål.

CentrumAkademin – en meningsfull satsning

CentrumAkademin Väla är en stor satsning på välmående och mening genom validerad praktik.

Kraften och potentialen i Välas storlek (elva miljoner besökare årligen, 3000 som jobbar här, det är som en liten stad i staden) ska användas till att skapa förutsättningar för personer i närområdet som inte hittat en glasklar väg till arbete.

 Nu kan de få praktisera i Välas butiker och hos Välas partners. Det kan röra sig om vitt skilda arbetsuppgifter, från uppackning på lager till att stå i kassan och möta kunder. När de uppsatta målen nåtts får praktikanten ett valideringsbevis, ett intyg som visar vad hen lärt sig.

"Intyget visar att man har kunskap inom ett visst område. Men det mjuka värdet är nästan ännu viktigare, att människor får sträcka på ryggen, att de får en tro på sin egen förmåga" säger projektledaren Karolin av Kleen.

Varje praktik föregås av ett gediget researcharbete där rätt person matchas med rätt praktikplats. Det här är ett sätt för Väla att bidra till det samhälle vi alla är en del av, ett sätt att ge tillbaka till invånarna i regionen.