Säkerhet

Väla en av Sveriges säkraste och tryggaste handelsplatser

När företaget SAFE Asset Group nyligen genomförde sin internationellt godkända säkerhetscertifiering av Väla, fick handelsplatsen betyget ”Outstanding”. Det innebär att handelsområdet får en rating på 85% av hundra möjliga - en nivå som står sig mycket väl i både en nationell som internationell jämförelse.

Bevakning

Väla Centrum är bemannat med minst tre ordningsvakter varje dag från Bevakningsgruppen som ser till att vi tillhandahåller en hög säkerhetsnivå. Ordningsvakterna genomgår årliga utbildningar i akutsjukvård samt hjärt- och lungräddning för att kunna utföra snabba insatser vid behov. Vi har en hög utrustningsnivå i form av bårar, sjukvårdsmaterial, hjärtstartare och vilrum.

För mer information om Bevakningsgruppen, se deras hemsida: www.bevakningsgruppen.se

Känn dig trygg på Väla

Vi har en väl genomarbetad säkerhetsplan som all personal tagit del av. Årliga brandövningar, veckokontroller av nödbelysning och nödutgångar gör oss alltid väl förberedda. Hela centrat har fasta sprinkler med automatlarm. Vid strömavbrott tar reservkraften över som bistår centrat med nödbelysning.