Säkerhet

Väla en av Sveriges säkraste och tryggaste handelsplatser

Företaget SAFE Asset Group säkerhetscertifierar handelsplatser världen över. För andra året i följd genomförde de nyligen sin internationella certifiering SHORE på Väla, och på nytt blev betyget ”Outstanding”. Totalt sett fick Väla ett indexresultat på 87%, vilket är en ökning jämfört med föregående års certifiering.

- Väla visar än en gång att de gör ett fantastiskt jobb för att ge både sina hyresgäster och besökare en trygg, säker och bekväm upplevelse. Totalresultatet på 87% står sig väldigt väl i både en internationell och i en nationell jämförelse, säger Erik Engstrand, VD på SAFE Asset Group.

Genomsnittet för branschen i Sverige och Europa ligger på 81%. Säkerhetscertifieringen omfattar 6 specifika områden som studeras ingående: Ledningssystem och riskhantering, fastighetsskydd, kundsäkerhet och kundtrygghet, hyresgästernas säkerhet och trygghet samt evakuerings- och krishantering och kontinuitetsplanering. Varje del bedöms och betygsätts ingående, och lika viktigt som att ha detaljerade planer för en eventuell evakuering av byggnaderna är planerna för att vårda och utveckla de aktuella fastigheterna.

- Väla har tagit kliv framåt när det gäller kundomhändertagande och säkerheten för både besökare och hyresgäster, och då från redan höga nivåer. Det är imponerande!

- Vi ser att Väla ständigt arbetar mot ännu bättre service och säkerhet, för att ge sina besökare och hyresgäster bästa tänkbara totalupplevelse. Här håller man en hög internationell standard, säger Erik.

Bevakning

Väla Centrum är bemannat med minst tre ordningsvakter varje dag från Bevakningsgruppen som ser till att vi tillhandahåller en hög säkerhetsnivå. Ordningsvakterna genomgår årliga utbildningar i akutsjukvård samt hjärt- och lungräddning för att kunna utföra snabba insatser vid behov. Vi har en hög utrustningsnivå i form av bårar, sjukvårdsmaterial, hjärtstartare och vilrum.

För mer information om Bevakningsgruppen, se deras hemsida: www.bevakningsgruppen.se

Känn dig trygg på Väla

Vi har en väl genomarbetad säkerhetsplan som all personal tagit del av. Årliga brandövningar, veckokontroller av nödbelysning och nödutgångar gör oss alltid väl förberedda. Hela centrat har fasta sprinkler med automatlarm. Vid strömavbrott tar reservkraften över som bistår centrat med nödbelysning.