Hållbarhet

Väla arbetar gediget, passionerat och engagerat med vårt hållbarhetsarbete och arbetet genomsyrar hela organisationen. Välas hållbarhetsarbete

Hållbarhet är idag en självklar del av Välas verksamhet och en förutsättning för Välas framgång genom att använda resurser på ett mer effektivt sätt och på så sätt begränsa klimatpåverkan.

-"För att kunna arbeta gediget, passionerat och engagerat med vårt hållbarhetsarbete måste det tillföras resurser i form av arbetstid. Ingen kan trolla med knäna. Ska det bli bra så måste man göra det på riktigt" säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Välas centrumledning.CentrumAkademin

-"Ett exempel är CentrumAkademin Väla, ett nytt koncept där vi har tillsatt en projektledare på heltid för att fokusera på att skapa möjligheter till arbete genom validerad praktik"  berättar Ulrika Nordström, marknadschef.Nollvisionen

Ett annat exempel är den långa och medvetna satsningen på miljöarbete där Väla har en nollvision när det gäller miljöpåverkan. Välas energisparprogram följs kontinuerligt upp och energiförbrukningen har de senaste 5 åren minskat med nästan 40 procent.


Social hållbarhet

Utöver nollvisionen arbetar Väla bland annat med avfallsplaner, tillgänglighetsanpassning i centrat och erbjuder butikerna möjlighet att nyttja av Väla godkända leverantörer som genomgått en omfattande leverantörsgranskning inom bland annat social hållbarhet.