Centrumakademin

CentrumAkademin – en meningsfull satsning på Väla. Detta projekt är en stor satsning på välmående och mening genom validerad praktik.Vägen till arbete

Kraften och potentialen i Välas storlek (elva miljoner besökare årligen, 3000 som jobbar här, det är som en liten stad i staden) ska användas till att skapa förutsättningar för personer i närområdet som inte hittat en glasklar väg till arbete. Nu kan dessa personer få praktisera i Välas butiker och hos Välas partners. Det kan röra sig om vitt skilda arbetsuppgifter, från uppackning på lager till att stå i kassan och möta kunder.Validering 

När de uppsatta målen nåtts får praktikanten ett valideringsbevis, ett intyg som visar vad hen lärt sig.

-"Intyget visar att man har kunskap inom ett visst område. Men det mjuka värdet är nästan ännu viktigare, att människor får sträcka på ryggen, att de får en tro på sin egen förmåga" säger projektledaren Lina Storm.

Matchningsarbete

Varje praktik föregås av ett gediget researcharbete där rätt person matchas med rätt praktikplats. Det här är ett sätt för Väla att bidra till det samhälle vi alla är en del av, ett sätt att ge tillbaka till invånarna i regionen.