Julbelysningen på Väla

Ett aktuellt ämne just nu är julbelysningens vara eller inte vara. Många offentliga aktörer väljer att släcka hela eller delar av sina juldekorationer, men så drastiska åtgärder är inte aktuellt på Väla. Däremot kommer tiderna som julbelysningen är tänd att optimeras, för att begränsa energianvändningen så långt det är möjligt.LED belysning

Vi kommer endast att använda oss av belysning med LED, som är mer energisnåla lampor som relativt sett drar väldigt lite el. Välas julbelysning består av cirka 700 000 LED-lampor. Vi har plockat bort all dekor som drar mer energi än LED-lamporna.Kortat ner tiden ljusen lyser

Vi har kortat ner tiden som julbelysningen är i gång och tänd. Vi tänder en vecka senare – den 25 november – och vi släcker belysningen den 9 januari vilket är en vecka tidigare än normalt. Vi har bara belysningen tänd under våra öppettider – vardagar kl. 10.00–20.00, och helger kl. 10.00–18.00.Luxvärdet justeras

Vi justerar luxvärdet på våra allmänna ytor och sänker effekten i den ordinarie belysningen. När julbelysningen lyser behöver vi inte lika mycket ljusstyrka från de ordinarie lamporna, därför sänker vi denna så upplevelsen blir ändå ett mysigt och juligt Väla.Reducerad energianvändning

Vi har sett över hela upplägget under julperioden och har reducerat årets energianvändning med 30%.