Nollvisionen

Att spara energi är inget nytt på Väla. Sedan 2012 har Väla minskat sin energianvändning med 65 procent. Solceller, minskad energianvändning och digitalisering av fastigheterna är byggstenarna i Välas så kallade Nollvision. Här presenterar vi det arbetet mer ingående.Energieffektivisering

I stort sett varje dag nås vi av nyheter om företag och offentliga aktörer som vidtar olika åtgärder för att minska energianvändningen under det stundande vinterhalvåret. Bedömningar inom EU gör gällande att priserna på energi och el skulle kunna halveras om vi tillsammans lyckas dra ner vår användning med bara 5–10 procent totalt sett. Det här är tal som vi på Väla passerade för länge sedan i vår strävan att energieffektivisera och minska vår energianvändning.Nollvisionen

– Redan 2012 formulerade vi en Nollvision för vår energianvändning, och räknat från den startpunkten har vi fram till idag minskat nettoanvändningen av energi med över 65 procent, berättar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. Och kurvorna pekar fortsatt stadigt nedåt.Arbetet med Nollvisionen bygger främst på tre delar:

• Minskad energianvändning och effektiviserad distribution, genom kontinuerlig optimering av alla system för ventilation, kyla, värme och belysning.

• Egen energiproduktion. Bland annat har Väla en av Sveriges största solcellsparker monterad på taket på fastigheterna.

• En omfattande digitalisering av fastigheterna för att löpande kunna mäta och följa upp gjorda åtgärder för minskad energianvändning.

Virtuellt kraftverk

Väla vill vara en aktiv del av det svenska energisystemet genom att ta funktionen som ett virtuellt kraftverk. Att vara ett virtuellt kraftverk innebär kortfattat att Väla uppfyller samma funktion i elnätet som ett traditionellt kraftverk.

I takt med att den planerbara kraftproduktionen som vatten- och kärnkraft minskar till förmån för sol- och vindkraft, behövs det nya lösningar för att upprätthålla balans i elnätet. Här har virtuella kraft verk en viktig roll.

Fas ett

I första fasen använder Väla sin ventilations- och klimatanläggning för att bidra till att balansera elnätet, genom att öka eller minska dess effekt.

Fas två

Nästa fas i utvecklingen av det virtuella kraftverket är att Väla har installerat ett 500 kW batteri. Med batteriet och styrningen av ventilationssystemen, har Väla en total kapacitet på cirka 700 kW i sitt ”kraftverk”.